Contact

If you have any questions, please send an email to [email protected]

 

Algemene Voorwaarden


1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van HAEVN music webshop. Ze zijn voor iedereen toegankelijk op de contactpagina van de webshop en tijdens het orderen via PDF te downloaden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. HAEVN webshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 HAEVN webshop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties zoals vermeld op de productpagina.

2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt
2.2 Iedere vrijdag wordt de verzending gereed gemaakt, iedere zaterdag wordt er verzonden, mits de betaling correct ontvangen is.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW

4 Zicht/herroepingstermijn

4.1 Indien er sprake is van consumentenverkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgaaf van redenen te retourneren.
4.2 Om voor restitutie van het aankoopbedrag in aanmerking te komen, moet binnen 14 dagen na ontvangst, er een schriftelijke melding gemaakt worden bij de HAEVN webshop. Binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending zal HAEVN webshop de oorspronkelijke aankoopprijs en in het geval van een complete rerourzending ook de originele verzendkosten overmaken.
4.3 Retourzendingen zijn voor het risico van de koper. Bewijs van verzending dient overhandigd te kunnen worden. Ook zijn de verzendkosten voor de retourzending voor kosten van de koper.
4.4 UItgezonderd zijn geluidsdragers, deze moeten nog in de ongeopende, onbeschadigde verpakking originele verpakking zitten. En ook gepersonaliseerde (gesigneerde) artikelen vallen hier niet onder.


5 Gegevensbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst bij HAEVN webshop, worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand en alleen gebruikt om de bestellingen te versturen.
HAEVN webshop respecteert uw privacy en zal deze gegevens nimmer verstrekken aan derden.
Alleen nadat er op de webshop nadrukkelijk toestemming gegeven is, wordt u via uw email-adres middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van HAEVN nieuws en acties

6 Garantie

HAEVN garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, kwaliteit en levensduur.

7 Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen HAEVN webshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling door HAEVN webshop is bevestigd
7.2 HAEVN webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen niet te accepteren.

8 Overmacht

HAEVN webshop is niet aansprakelijk, als ze haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt oa verstaan vertraging of wanprestatie van onze leveranciers, vervoersproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel.
In het geval van overmacht behoudt HAEVN webshop zich het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder een boete of schadevergoeding te betalen.

Privacy Policy

Contactgegevens:
HAEVN webshop
Mientweg 74
1732 LG Lutjewinkel
[email protected]
06-29148200

Overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Email-adres
IP-adres
Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw order te kunnen plaatsen, u te informeren en uw bestelling af te kunnen leveren. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar door ons bewaard.

Bedrijfsgegevens:
HAEVN music
[email protected]
KvK 68847572
BTW nummer NL857616432B01(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)

Languages

Nederlands Nederlands English English

Shopping cart

No items in shopping cart.
© 2019 HAEVN | sitemap | rss | free ecommerce website - powered by MyOnlineStore
Want your own free shop?